Colmar-Berg

19.00 - 23.00

An der Schwämm "Den Norpool"


Rue de l'École
L-7730 Colmar-Bierg

INDOOR

19.00 – 23.00           Wettrutschen
  Waasserball
  Dauch- a Waasserspiller
  Lafteppech um Wasser

Sämtlech Aktivitéite ginn encadréiert vun de Leit aus der Sportskommissioun, Studenten, Memberen aus de Colmar-Bierger Veräiner esou wéi vun de Schwammmeeschteren, déi och fir d'Sëcherheet zoustänneg sinn.

GRATIS ENTREE!

Le port du maillot de bain est obligatoire !

Attention!!! Shorts et bermudas ne peuvent pas être tolérés pour des raisons d'hygiène

www.nordpool.lu

“DEN NORDPOOL” e Gemeinschaftsprojet vun de Gemenge Béiwen un der Attert, Biisen, Colmer-Bierg, Ettelbréck, Ierpeldeng un der Sauer, Feelen, Mäerzeg a Schieren.

 

Animation musicale : Musék - Videoclips

Restauration sur place : Buvette vum NORDPOOL

Organisateurs

Partenaires

Nordpool