Beckerich

17.00 - 21.00

Hall Sportif Beckerich


Rue Jos Seyler 
L-8522 Beckerich

INDOOR

17.00 – 21.00           Arts Martiaux (Subokai)
17.00 – 21.00 Arts Martiaux (Taekwondo Team Beckerich)
17.00 – 21.00 Tennis de table (Dëschtennis Biekerich)
17.00 – 21.00                   Airtramp (Autisme Luxembourg et Ecole Beckerich)
17.00 – 21.00 Slackline (Slackline Academy Beckerich)

OUTDOOR

17.00 – 21.00           Sprangschlass et Jeux de Quilles (Elteren Gemeng Biekerich)
17.00 – 21.00 Beachvolley (Volleyball Club Biekerich)
17.00 – 21.00  Baseball (Hedgehogs Beckerich)
17.00 – 21.00 Rallye (L.G.S – Lëtzebuerger Guiden a Scouten)
17.00 – 21.00       Jeux divers (Jugendpompjeeën)

Terrain Omnisport

17.00 – 21.00             

Torwandschiessen (F.C Biekerech)

Apportez chaussures et vêtements adaptés

 

Animation musicale              

Restauration sur place

Démonstrations: Subokai
                                 Jugendpompjeeën
                                 Taekwondo Team Beckerich                  

Concert: Fanfare Concordia Beckerich                              

                                              

Organisateurs

Partenaires

Autisme Luxembourg
Deschtennis Biekerech
Elteren Gemeng Biekerech
F.C. Biekerech
Fanfare Concordia Beckerich
Hedgehogs Beckerich
L.G.S. - Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Oldtimerfrenn Biekerech
Schoul Biekerech
Slackline Academy Beckerich
Subokai
Taekwondo Team Beckerich
Volleyball Club Beckerich