Sanem

Indoor
KUSS (KULTUR- A SPORTZENTRUM SOLEUVRE)
3, Rue Jean Anen
4413
Soleuvre (Zolwer)
Outdoor
KUSS (KULTUR- A SPORTZENTRUM SOLEUVRE)
3, Rue Jean Anen
4413
Soleuvre (Zolwer)
Restauration sur place
Gesond Iessen a Gedrénks vu lokale Veräiner (17.00 - 24.00)
Animation musicale
Live Musik
Demonstration
Concert

Organisateurs