Hesperange

Indoor
Centre Sportif Holleschbierg
5812
Hesperange
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
18:00
21:00
Tchoukball Tournoi (Umellen:hbs@sej-hesper.lu)
(Fir Grouss a Kleng)
17:00
21:30
Badminton
(Fir Grouss a Kleng)
17:00
20:00
Klammen
(Fir Grouss a Kleng)
17:00
21:00
Yoga
(fir Grouss a Kleng)
17:00
18:30
Parcours
(fir déi Kleng)
19:00
21:00
Circle-Training
(fir Grouss a Kleng)
17:00
21:00
ZUMBA
(fir Grouss a Kleng)
Outdoor
Centre Sportif Holleschbierg
5812
Hesperange
DeAActivitéEncadré par / Proposé par
17:00
17:30
Kannerlaf (Umellen:hbs@sej-hesper.lu)
(E Laf fir Kanner -12 Joer vu +-1,5km)
18:00
20:30
Bodykicker
(fir Grouss a Kleng)
21:00
22:00
Bodykicker Tournoi (Umellen:hbs@sej-hesper.lu)
(ab 12 Joer)
17:30
20:30
Gladiator
(fir Grouss a Kleng)
Navette gratuite (Hesperange - Fentange - Itzig - Howald - Holleschbierg)
Restauration sur place
- Foodtrucks - Grill - Buvette
Demonstration
Concert
HeureNom
20:00
DJ Rob (Party Animals)

Organisateurs